Ολοκληρωμένο Set Lotion (54.50€)

Ολοκληρωμένο Set Lotion

Περιγραφή

Ολοκληρωμένο Set Lotion (10 x Perming,Fixing,Nourishing) Lotion Sachets (Total Lash Lift) 54.50€

10 x Perming Lotion Sachets.
10 x Fixing Lotion Sachets.
10 x Nourishing Lotion Sachets.

Individual Lotion Sachets for total hygiene and minimal wastage (Sealed for freshness and one time use.
Perming Lotions – Eyelash Perming insulator speeds up the perming process time and improves the efficiency of the treatment.

Fixing Lotions – Gentle and effective gel formulation used to ‘fix’ the curl for a permanent finish.
Nourishing Lotions – Works as a conditioner. Used at the end of the treatment to condition and protect the permed lashes.

Για τις φίλες που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάρια στην Extending Beauty by KB ισχύουν ειδικές τιμές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *